KHOEN TRÒN, MÓC TRÒN

MÓC TRÒN

Móc tròn thường được kết hợp với dây xích nhỏ, dùng để treo biển quảng cáo, treo đèn exit, đóng gáy ...

KHOEN TRÒN

Khoen tròn thường được kết hợp với dây xích nhỏ dùng để treo biển quảng cáo, treo đèn exit, làm móc ...