Thanh Toán

 Lựa chọn hình thức thanh toán
I. Thanh toán tiền mặt

2. Tại Văn Phòng /nơi nhận hàng

Thanh toán cho người giao hàng tại địa chỉ của quý công ty
 

II. Chuyển khoản

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:

 

Tên ngân hàng Ngân hàng VietcomBank
Chủ tài khoản xxxxxxxxxxx
Số tài khoản xxxxxxxxxxx
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm
 

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:

 

Tên ngân hàng Ngân hàng BIDV
Chủ tài khoản xxxxxxxxxxx
Số tài khoản xxxxxxxxxxx
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:

 

Tên ngân hàng Ngân hàng TechcomBank - chi nhánh Hàng Đậu- Hà Nội
Chủ tài khoản xxxxxxxxxxx
Số tài khoản xxxxxxxxxxx
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:

 

Tên ngân hàng Ngân hàng nông nghiệp Agribank
Chủ tài khoản xxxxxxxxxxx
Số tài khoản xxxxxxxxxxx
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

Chuyển khoản qua ngân hàng  cho chúng tôi theo thông tin:
Tên ngân hàng Ngân hàng TechcomBank - chi nhánh Hàng Đậu- Hà Nội
Chủ tài khoản xxxxxxxxxxx
Số tài khoản xxxxxxxxxxx
Nội dung Mua-Tên khách hàng-Tên sản phẩm

Mọi thông tin vui lòng liên hệ : 0915 112 505 Hoặc 04 8589 4292